بنیتک,سقف وافل,سقف یوبوت,گواهی نامه ها


گواهی نامه های شرکت بنیـتک

1- گواهی نامه ثبت علامت تجاری بنیـتک از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

2- گواهی نامه ثبت طرح صنعتی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

3- تاییدیه فنی سیستم سقف وافل از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

4- گواهی نامه کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین

5- تاییدیه فنی سیستم سقف یوبوت از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

 

6- عضو حقوقی انجمن بتن ایران