بنیتک,سقف وافل,گواهی نامه ها


گواهی نامه ثبت علامت تجاری بنیتک از سازمان ثبت اسناد و املاک کشورگواهی نامه ثبت طرح صنعتی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشورتاییدیه فنی سیستم سقف وافل از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازیگواهی نامه کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوینعضو حقوقی انجمن بتن ایرانتاییدیه فنی سیستم سقف دال مجوف از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازیگواهی نامه ثبت طرح صنعتی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور