آیا سقف های وافل و یوبوت را می توان در اسکلت فولادی نیز بکار برد؟بله. سقف های وافل و یوبوت قابلیت ترکیب با سیستم های لرزه ای مختلف در اسکلت فلزی را دارا می باشند.