دستورالعمل اجرای سقف وافلسقف وافل دارای مزایای فنی و اقتصادی متعدد نسبت به دیگر سقف‌های بتنی رایج موجود در کشور مانند سقف تیرچه‌بلوک، سقف‌های یوبوت و کوبیاکس، سقف پیش‌تنیده و سقف تیردال می‌باشد. شناخت و مقبولیت روز‌افزون جامعه مهندسان و کارفرمایان نسبت به مزایای سقف وافل موجب رشد و گسترش کاربرد این نوع سقف شده است. یکی از مزایای سقف‌های وافل روش اجرای نسبتا ساده و عدم نیاز به تجهیزات خاص و یا نیروی کار متخصص می‌باشد و می‌توان با آموزش‌های ساده و اولیه به اکیپ‌های مختلف آرماتور‌بند و استفاده از تجهیزات موجود به اجرای سقف وافل پرداخت. از این رو در این مقاله به تشریح روش اجرای سقف وافل بنیتک پرداخته می‌شود. اجرای سقف وافل بنیتک به پنج مرحله اصلی تقسیم می‌گردد که به ترتیب در ذیل تشریح می‌گردند.

 زیرسازی سقف وافل

زیر سازی سقف وافل را می‌توان با تجهیزات متعارف پیمانکاران اجرای اسکلت شامل جک، اسکافلد، لوله، چهارتراش، قوطی، قالب فلزی، پلی وود، ورق فلزی و ... اجرا نمود. در شکل زیر یک نمونه از اجرای ساده زیرسازی سقف وافل مشاهده می شود.

زیرسازی سقف وافل

همانطور که در شکل فوق مشاهده می‌شود در این نمونه اجرای سقف از سیستم جک و پروفیل قوطی استفاده شده است. در این روش فاصله جک‌ها از یکدیگر نیز بسته به دهانه و وزن سقف تخمین زده می شود و پروفیل‌های قوطی‌ فوقانی به فاصله محور تا محور تیرچه‌های تشکیل شونده سقف وافل کار‌گذاشته شده و لبه قالب های وافل بروی این قوطی ها قرار می‌گیرند. در شکل زیر قرارگیری لبه قالب های وافل بروی پروفیل های قوطی مشاهده می شود. فاصله محور تا محور پروفیل ها در سقف وافل بنیتک 75 سانتی متر می باشد. همچنین در این شکل و در جهت عمود بر پروفیل‌های قوطی از لوله استفاده شده است.

زیرسازی سقف وافل

همچنین می توان به جای پروفیل قوطی بطور کلی از لوله برای زیرسازی استفاده نمود. شکل زیر یک نمونه از زیر‌سازی سقف وافل با استفاده از لوله را نشان می‌دهد.

زیرسازی سقف وافل با استفاده از لوله

کاربرد اسکافلد به جای جک در زیرسازی موجب اطمینان بیشتر در اجرا و کاهش ریسک‌های مختلف اجرایی مانند دررفتن جک و یا نشست سقف در حین بتن‌ریزی می‌گردد. همچنین مشاهده می شود بطور کلی در اجرای سقف وافل بنیتک به پلی وود و یا قالب فلزی و ... جهت فرش‌کردن کل سقف نیاز نمی‌باشد.

 چیدمان قالب های وافل بنیتک

پس از تکمیل زیرسازی سقف وافل می‌بایست نسبت به چیدمان قالب های وافل مطابق چیدمان ارائه‌شده در نقشه های اجرایی اقدام نمود. جهت فیکس شدن قالب ها در کنار یگدیگر و جلوگیری از لغزش قالب ها در حین بتن ریزی روش های مختلفی را می توان به کار برد. از جمله این روش‌ها استفاده از میخ و یا سیم آرماتوربندی و یا کاربرد میلگرد یو شکل برای مهار از زیر قالب و ... می باشد. در شکل زیر نمونه ای از چیدمان قالب های وافل بنیتک مشاهده می‌شود.

چیدمان قالب های وافل بنیتک

همچنین در سقف های وافل مناطقی از سقف در سرستون‌ها و دیوارهای برشی می‌بایست بصورت دال‌توپر اجرا شوند و در نتیجه همواره می‌بایست فاصله‌ای محاسباتی بین سر‌ستون‌ها و دیوارها تا اولین قالب وافل مطابق نقشه های اجرایی وجود داشته باشد.

 آرماتور بندی سقف

پس از تکمیل چیدمان قالب‌های وافل نوبت به آرماتور‌بندی سقف می‌رسد. آرماتور‌بندی سقف‌های وافل بنیتک بسیار ساده و شامل دو لایه آرماتور تحتانی و فوقانی و آرماتورهای سنجاقی می‌باشد. برای این منظور ابتدا آرماتور سراسری شبکه تحتانی و آرماتورهای تقویتی که در قسمت تحتانی تیرچه‌های تشکیل‌شونده قرار می‌گیرند کارگذاشته می‌شود. به توجه به دارا بودن اسپیسر بروی خود قالب‌های وافل بنیتک کارگذاری آرماتور‌ها به سرعت صورت می‌پذیرد. پس از تمکیل آرماتور گذاری شبه تحتانی، آرماتور‌های سراسری شبکه فوقانی و آرماتورهای تقویتی در دو جهت متعامد کار‌گذاشته می‌شود. سپس با توجه با نقشه های سازه آرماتورهای سنجاقی در نواحی و به فواصل مشخص شده در نقشه کارگذاشته می‌شوند. یکی از نکات مهم در آرماتور‌بندی سقف‌های وافل کارگذاری آرماتورهای برشی در سر ستون‌ها و دیوارهای برشی می‌باشد. این آرماتورها عمدتا بصورت خاموت بسته و در طول مشخصی از بر تکیه گاه ها کار گذاشته می شوند. در شکل زیر یک نمونه از آرماتور بندی سقف وافل بنیتک مشاهده می گردد.

آرماتوربندی سقف وافل

 بتن ریزی

پس از تکمیل آرماتور‌بندی سقف می‌توان نسبت به بتن‌ریزی سقف وافل اقدام نمود. شایان ذکر است قالب‌های وافل بنیتک به روغن جداساز قالب نیاز ندارد. همچنین در سقف‌های وافل به علت عاری بودن سقف از هرگونه مواد زائد مانند قطعات یونولیت و ... بتن به راحتی فضای تیرچه های تشکیل شونده و سطح روی قالب‌ها را بطور کامل پر می‌کند. همچنین از آنجایی که در سقف وافل بتن نیاز به حرکت افقی برای پر کردن فضای زیر قالب ها را برخلاف سقف یوبوت و یا سقف کوبیاکس ندارد، نیاز به بتن ریزی دو مرحله ای و یا روان کننده منتفی می باشد و ریسک کرمو شدن سقف در صورت رعایت ویبره متعارف به حداقل می رسد. در شکل زیر یک نمونه از بتن ریزی سقف وافل بنیتک مشاهده می‌شود.

بتن ریزی

 قالب برداری

پس از پایان بتن ریزی و سپری شدن حداقل زمان لازم برای قالب برداری مطابق ضوابط مبحث 9 مقررات ملی ساختمان می‌توان نسبت به قالب‌برداری اقدام نمود. خارج نمودن قالب‌های وافل بنیتک نیز به سرعت و به آسانی امکان‌پذیر می‌باشد. همچنین می بایست پس از قالب برداری نسبت به کارگذاری پایه های اطمینان مطابق ضوابط آیین نامه اقدام نمود. در شکل زیر باز شدن لوله ها و جک ها از زیر سقف قابل مشاهده می باشد.

قالب برداری

مطالب مرتبط در سایت بنیتک:

اجرای سقف وافل

فروش قالب وافل

اجاره قالب وافل

خرید قالب وافل

سقف وافل