قالب های وافل زرد


بنیـتک تولید کننده قالب های سقف وافل

شرکت بنیـتک طراح و مجری تخصصی سقف های وافل موفق به ثبت، توسعه و تولید قالب های سقفی وافل شده است. تناسب بندی و بهینه سازی ابعادی این قالب های وافل با رویکرد فنی و اجرایی صورت پذیرفته است تا قالب های وافل تولید شده در عین انطباق با شرایط فنی و اجرایی کشور کاملا بهینه باشد و از دوام و مقاومت بیشتری نیز برخوردار باشد.

قالب های وافل بنیـتک در ارتفاع های مختلف و در دو نوع کلی دارای اسپیسر و بدون اسپیسر تولید می شوند. دارا بودن اسپیسر بروی قالب ها منجر به ساده و سریع تر شدن فرآیند اجرا و عدم نیاز به تهیه اسپیسر جداگانه برای اجرای سقف وافل می گردد.