سقف یوبوت چیست ؟


سقف‌های یوبوت به عنوان راهکاری اقتصادی با ویژگی سهولت اجرا جهت دست‌یابی به دهانه‌های بلند شناخته می‌شود. عنصر اصلی در ساخت این سقف‌ها بلوک‌های ماندگار یوبوت (UBOOT) می‌باشند.

این بلوک ها از جنس پلی پروپیلین و با هدف صنعتی‌سازی ساخت سازه‌ها از سال 1995 معرفی شده‌اند و به منظور حذف کنترل‌شده‌ی بتن ناحیه میانی دال‌ها و کاهش بار مرده‌ی سقف‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این تکنولوژی بلوک های یوبوت ما بین شبکه آرماتورهای تحتانی و فوقانی قرار گرفته و جایگزین بتن ناکارامد در نواحی خاصی از سقف می شوند. مقطع سقف یوبوت مشابه مقطع I شکل می باشد و از آنجایی که کاهش  پدید آمده در وزن مرده سقف به مراتب موثرتر از کاهش ناچیز سختی دال می باشد می توان از این تکنولوژی برای ساخت سازه هایی با دهانه بلند بهره جست. در سقف های یوبوت سطح زیرین دال بصورت کاملا تخت می باشد.

سقف یوبوت  سقف یوبوت

 

سقف یوبوت

از دیگر مقالات بنیتک:

تاریخچه سقف یوبوت

مزایای سیستم سقف یوبوت

روش اجرای سقف یوبوت

سقف یوبوت بنیتک

مقاومت در برابر آتش در سقف های دال مجوف

سقف وافل