روش اجرای سقف وافل


روش اجرای سقف های وافل بسیار ساده می باشد و هیچ نیازی به نیروی متخصص و یا تجهیزات خاص برای اجرا نمی باشد.

روش اجرای سقف وافل را می توان به طور کلی به شرح ذیل دسته بندی نمود:

مرحله اول) زیرسازی سقف:

ابزار مورد نیاز برای اجرای سقف وافل مشابه ابزار اجرای سقف تیرچه می باشد. جهت پایه های زیرین هم می توان هم از جک و هم از اسکافلد استفاده نمود. در اجرای سقف های وافل عموما نیازی به فرش کردن سقف توسط پلی وود و یا قالب فلزی نمی باشد و می توان قالب های وافل را مستقیم بروی قوطی، لوله و یا چهارتراش هایی که در فواصل مناسب کار گذاشته شده اند قرار داد.

اجرای سقف وافل

مرحله دوم) چیدن قالب های وافل: 

پس از زیرسازی، قالب های وافل در مناطق مشخص شده مطابق نقشه سازه قرار داده می شود. به دلیل استحکام بالای قالب های وافل عبور و مرور بروی آنها به آسانی صورت می پذیرد. همچنین این قالب ها جهت جداسازی نیاز به روغن کاری ندارد.

پیمانکار سقف وافل

مرحله سوم) آرماتور بندی سقف: 

شبکه سراسری متعامد آرماتورهای تحتانی و فوقانی به همراه آرماتورهای تقویتی مطابق نقشه اجرا می گردد. همچین می بایست در مناطقی از سقف آرماتورهای برشی محاسباتی و حداقل را مطابق نقشه سازه کار گذاشت.

 

اجرای سقف وافل

مرحله چهارم) بتن ریزی:

بتن ریزی سقف وافل مطابق دستورالعمل ها و دستور کارهای اجرایی انجام می پذیرد. با توجه به اینکه در سقف وافل نیاز به نفوذ بتن به زیر قالب ها نمی باشد، بتن ریزی سقف وافل از سهولت بسیار بالایی برخوردار می باشد.

بتن ریزی در اجرای سقف وافل

مرحله پنجم) قالب برداری:

قالب برداری ابزار اجرا و قالب های وافل پس از طی شدن حداقل زمان لازم آیین نامه ای  مطابق مقررات ملی ساختمان می تواند انجام می پذیرد.

قالب برداری

قالب برداری در پیمانکاری سقف وافل

از دیگر مقالات بنیتک:

سقف وافل

تاریخچه سقف وافل

مزایای سیستم سقف وافل

معیارهای مهم در طراحی سقف های وافل

مزیت‌های سقف وافل نسبت به سقف یوبوت