اطلاعات فنی


 1. fg
  توضیحات مربوط به فایل در این قسمت قرار می گیرد
  اطلاعات فنی شماره 2
  توضیحات مربوط به فایل در این قسمت قرار می گیرد
  طراحی سیستم سقف دال وافل (Waffle Slab) و دال توپر (Solid Slab) در یک ساختمان 14 طبقه بتنی

  • تعداد کل:3
   صفحه:1 از 1