تهران-چیذریاستان: تهران

متراژ کل: 4000 مترمربع

کاربری: ساختمان مسکونی

بلندترین دهانه: 17*10 متر