تهران-اشرفیاستان: تهران

متراژ کل: 1700 مترمربع

کاربری: ساختمان مسکونی

بلندترین دهانه: 12*24 متر