تهران-ازگلاستان: تهران

متراژ کل: 9000 مترمربع

کاربری: ساختمان مسکونی

بلندترین دهانه: 10*11 متر