تهران-پردیس1استان: تهران

شهر:پردیس

کاربری: تجاری

بلندترین دهانه: 7*10 متر