تهران - فتحاستان: تهران

متراژ کل: 10000 مترمربع

کاربری: ساختمان تجاری

بلندترین دهانه: 14*11 متر