بنیتک,سقف وافل,بیانیه ماموریت


با توجه به نیاز روز افزون کشور به رشد صنعت ساختمان به نظر می رسد روش های سنتی  و رایج در صنعت ساختمان دیگر جوابگوی جمعیت رو به رشد در کشور نمی باشد. همچنین ضرورت ساخت ساختمان های با کیفیت به عنوان یک کالای تاثیر گذار در اقتصاد کلان کشور و افزایش آگاهی و فراگیرشدن تکنولوژی های ساخت موجب شده است تا صنعت ساختمان کشور به سوی صنعتی سازی و استفاده از تکنولوژی های پایدار و سبز حرکت نماید. در همین راستا شرکت بنیتک با هدف صنعتی‌سازی، ارتقاء کیفیت ساخت سازه‌ها و توسعه سیستم‌های نوین ساختمانی پا به عرصه صنعت ساختمان نهاده است. کاربرد و توسعه سیستم‌هایی که بتواند منجر به بهبود ایمنی و بهداشت بهره‌برداران، افزایش سرعت اجرا، کاهش هزینه‌های ساخت، بهبود عملکرد لرزه‌ای، کاهش پیامد‌های زیست‌محیطی و در عین حال تسهیل در دست‌یابی به کانسپت‌‌های مدرن معماری بشوند، از اهداف شرکت می‌باشد.