بنیتک,سقف وافل,گواهی نامه ها


قالب وافل

گواهی نامه ثبت علامت تجاری بنیتک از سازمان ثبت اسناد و املاک کشورقالب وافل

گواهی نامه ثبت طرح صنعتی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشورقالب وافل

تاییدیه فنی سیستم سقف وافل از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازیقالب وافل

گواهی نامه کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوینقالب وافل

عضو حقوقی انجمن بتن ایرانقالب وافل

تاییدیه فنی سیستم سقف دال مجوف از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازیقالب وافل

گواهی نامه ثبت طرح صنعتی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور