برای استفاده از خدمات شرکت بنیتک چه باید کرد؟کارشناسان شرکت آماده ارائه خدمات مشاوره رایگان بصورت تلفنی و یا حضوری می باشند. کارفرمایان محترم می توانند با ارسال نقشه های معماری گزارش فنی رایگان پروژه را دریافت نمایند.