هزینه سیستم سقف وافل بنیتک چقدر می باشد؟سقف وافل بنیتک جز سقف های دال سبک می باشد که با استفاده از قالب های وافل بنیتک شکل می گیرند که موجب کاهش قابل توجه هزینه های اسکلت در پروژه می شود. هزینه هر متر مربع این سیستم به عوامل مختلفی وابسته می باشد. به منظور تخمین دقیق هزینه در هر پروژه دپارتمان فنی شرکت آماده تهیه و ارائه آنالیز هزینه بصورت رایگان می باشد. کارفرمایان می توانند از طریق ارتباط با شرکت از این خدمات بهره مند شوند.