آیا شرکت طراحی سازه ساختمان های با سیستم سقف وافل را انجام می دهد؟بله. دپارتمان طراحی شرکت بنیتک بطور تخصصی آماده طراحی ساختمان های با سیستم سقف وافل می باشند و همچنین اخذ تاییدیه از مراجع ذی صلاح به عهده شرکت می باشد.