آیا سقف های وافل را می توان در اسکلت فولادی نیز بکار برد؟بله. سقف های وافل قابلیت ترکیب با سیستم های لرزه ای مختلف در اسکلت فلزی را دارا می باشند.