آیا در اجرای سقف های وافل به مواد جداساز برای قالب های وافل نیاز می باشد؟از آنجایی که سطح قالب های وافل کاملا صاف و صیقلی می باشد در حین قالب بندی نیاز به استفاده از مواد جداساز قالب وجود ندارد. همچنین جنس قالب ها از مواد پلیمری می باشد و از آنجایی که بتن به پلاستیک نمیچسبد لذا قالب های وافل به راحتی از بتن جدا می شوند.