انواع خرابی‌ها در سقف‌های پیش‌تنیدهسقف های پیش‌تنیده به روش پس‌کشیده یکی از روش های ساخت سقف برای دهانه های بلند می‌باشد. از مزایای این روش ضخامت کم سقف می‌باشد و از این نوع سقف بیشتر برای ساختمان‌های با کاربری اداری استفاده شده است. معایب این سقف‌ها مانع از گسترش کاربرد این سقف‌ها در ایران شده است. از معایب اصلی این سقف ها می‌توان به هزینه بالای تمام شده اسکلت، صعوبت اجرایی و صلبیت ناجیز و ارتعاش آنها نسبت به دیگر سیستم های سقف نام برد. همجنین گزارش‌هایی از خرابی های این سقف ها گزارش شده است که به چند مورد از آنها در پرداخته می شود.


 انفجار منطقه انکورها (Anchorage Zone Blowouts):

یکی از انواع خرابی های سقف های پیش تنیده انفجار و از هم پاشیدگی منطقه انکورها می باشد که دلایل عمده این نوع خرابی شامل موارد ذیل میباشد.
• عدم اجرا و یا کمبود آرماتورهای ویژه انفجاری پشت انکورها.
• اجرای ناصحیح و نامناسب آرماتورهای انفجاری.
• مقاومت پایین تر از حد انتظار بتن دال در زمان کشش کابلها.
• کالیبره نبودن پمپ هیدرولیکی کشش و در نتیجه آن اعمال نیروی پیش تنیدگی بیش از حد مجاز.
• محصور شدگی ناکافی انکورها بوسیله آرماتورهای ویژه به خصوص در دال های نازک.
در اشکال زیر نمونه هایی از این نوع خرابی مشاهده می شود.

 

انواع خرابی ها در سقف ها

قالب وافل

 

 

 از هم پاشیدگی یا انفجار منطقه ای از دال بتنی (Internal Slab Blowouts):

یکی دیگر از انواع خرابیهای سقفهای پیشتنیده از هم پاشیدگی یا انفجار منطقه ای از دال بتنی میباشد که دلایل عمده این نوع خرابی شامل موارد ذیل میباشد.
• ضعف بتن دال و مقاومت ناکافی بتن در زمان اعمال نیروی پیشتنیدگی.
• ایجاد انحنا و تغییر جهت تند پروفیل افقی کابلها در سطح دال.
• مهار ناکافی کابل هایی که پروفیل افق آنها در سطح دال تغییر جهت داده اند.
در اشکال زیر نمونه هایی از این نوع خرابی مشاهده می شود.

 

 

انواع خرابی ها در سقف های پیش تنیده

 

سقف پیش تنیده

 

شکافته شدن دال بتنی یا به اصطلاح فوران تندنها (Tendon Eruption)

یکی دیگر از انواع خرابیهای سقف‌های پیشتنیده شکافته شدن دال بتنی یا به اصطلاح فوران تندنها می‌باشد که دلایل عمده این نوع خرابی شامل موارد ذیل میباشد.
• لغزیدن انکورها زمان اعمال نیرو.
• خوردگی و پارگی تندونها هنگام کشش.
• ضعف بتن.
در اشکال زیر نمونه هایی از این نوع خرابی مشاهده می شود.

 

سقف پیش تنیده

 

سقف پیش تنیده

 

 از بین رفتن بتن منظقه کششی و نمایان شدن تندنها (Surface Spalls at Tendons)

از دیگر انواع خرابی های سقف‌های پیش تنیده از بین رفتن بتن منطقه کششی و نمایان شدن تندنها می‌باشد که در اشکال زیر نمونه هایی از این نوع خرابی مشاهده می شود.

 

سقف پیش تنیده

 

سقف پیش تنیده

 

سقف پیش تنیده

 

نتیجه گیری:

خرابی‌های محتمل در سقف‌های پیش‌تنیده به همراه دیگر اشکالات موجود در این سقف ها مانع از گسترش کاربرد این نوع سقف شده است. از دیگر مشکلات این تکنولوژی می توان به موارد ذیل اشاره نمود.
• هزینه بالای تمام شده اسکلت به علت هزینه بالای ست کابل و انکوریج.
• نیاز به نیروی اجرایی متخصص و در نتیجه بالابودن هزینه اجرای اسکلت.
• بالا بودن زمان اجرای هر سقف و اجرای دو مرحله ای هر سقف.
• خطرات ناشی از کار با کابل ها و کشش توسط پمپ هیدرولیکی.
• نیاز به استفاده از بتن با رده حداقل C30.
• امکان نیاز به کشش مجدد کابل ها بخاطر افت بیش از حد نیرو درکابل ها.
• تخریب پرخطر به علت وجود نیروی های بزرگ در داخل کابل ها.
در نتیجه موارد ذکر شده می بایست در انتخاب این نوع سیستم سقف تمام مسائل را در نظر گرفت و در موارد بسیاری می‌توان از سقف های جایگزین با قابلیت اجرای دهانه های بلند که مشکلات این نوع سقف را ندارد استفاده نمود.

 

برای مطالعه ی مقالات بیشتر می توانید به وب سایت بنیتک مراجعه فرمایید.

 

مقالات پیشنهادی:

سقف وافل

اجاره قالب وافل
مزایای سیستم سقف وافل
روش اجرای سقف وافل