مزیت های سقف وافل نسبت به سقف تیرچه بلوکاستفاده از تیرچه پیش ساخته و بلوک های سیمانی و یا یونولیتی از روش های سنتی در ساخت سقف ها می‌باشد. روش اجرای نسبتا ساده این سقف ها موجب گستردگی کاربرد این سقف ها شده است.

سقف های تیرچه بلوک دارای معایب فراوانی می باشد و با توجه به خسارات ناشی از کاربرد این سقف ها در حوادثی همچون زلزله و آتش‌سوزی کاربرد این نوع سقف در کشور با محدودیت هایی مواجه شده است. سقف وافل دارای مزایای فراوانی نسبت به سقف های تیرچه بلوک می باشند و از این سقف می توان به عنوان بهترین جایگزین برای سقف های تیرچه بلوک نام برد. در ذیل به تفسیر به بیان این مزایا پرداخته می شود.

 امکان اجرای اقتصادی دهانه‌های بلند و حذف ستون‌های مزاحم

سقف های وافل از تیرچه های متعامد و یک دال فوقانی تشکیل که بصورت درجا آرماتور بندی و بتن‌ریزی می‌شوند. از این رو این سقف ها دارای صلبیت و مقاومت خمشی بسیار بیشتری نسبت یه سقف‌های تیرچه بلوک می باشند و در زمره سقف های دال بتنی طبقه‌بندی می‌شوند. در نتیجه می‌توان از سقف‌های وافل بصورت بهینه در دهانه‌های بلند استفاده نمود. این در حالی می باشد که سقف‌های تیرچه بلوک در زمره سقف‌های با عملکرد یک‌طرفه دسته‌بندی شده و کاربرد این سقف‌ها محدود به دهانه‌های کوتاه می‌باشد. در نتیجه می توان با کاربرد این سقف ها پلان‌های معماری را بهبود بخشید و با حذف ستون‌های مزاحم موجب فراخ تر شدن فضاهای معماری گردید.

مزیت سقف وافل به تیرچه بلوک

امکان حذف کامل تیرهای میانی

در سقف های تیرچه بلوک می بایست حتما از دهانه های قاب خمشی شامل تیرها و ستون به عنوان سیستم لرزه‌بر جانبی استفاده نمود و وجود تیرها به عنوان تکیه گاه برای مهار و انتقال بار سقف ضروری می‌باشد. این در حالی می‌باشد که امکان حذف کامل تیرهای میانی در سقف های وافل وجود داشته و می‌توان از سقف وافل به عنوان دال تخت بتنی استفاده نمود. حذف تیرهای میانی موجب افزایش ارتفاع مفید طبقات، کاهش ارتفاع خاکبرداری و همچنین اجرای راحت و کم هزینه‌تر تأسیسات ساختمانی می‌گردد.

حذف ارتعاش سقف و کاهش انتقال صوت

یکی از مشکلات عمده در سقف های تیرچه بلوک وجود ارتعاش در سقف در حین بهره برداری و انتقال صوت از طریق سقف‌ها می‌باشد. این مشکلات باعث بروز نارضایتی برای بهره‌برداران می‌گردد. علت این مشکل صلبیت ناکافی سقف‌های تیرچه بلوک و وجود مشکلات ذاتی دیگر در این سقف‌ها می‌باشد. در سقف‌های وافل به علت وجود تیرچه‌های منظم و متعامد، سقف از صلبیت به مراتب بالاتری برخوردار می‌باشد. همچنین وجود حفرات متعدد و منظم در زیر سقف وافل باعث جذب صوت و کاهش انتقال صوت از طریق سقف‌ها می‌گردد.

 حذف انواع بلوک سیمانی، یونولیتی و تیرچه های پیش ساخته

در سقف‌های وافل قالب‌های وافل جایگزین بلوک‌های سیمانی و یونولیتی می‌شود. همچنین قالب‌های وافل غیرماندگار بوده و می‌توان آنها را به دفعات مورد استفاده قرار داد. همچنین به علت آرماتور بندی درجا و عدم محدودیت در کارگذاری آرماتور، استفاده از تیرچه پیش‌ساخته در سقف وافل ضرورتی ندارد. این مزیت ها موجب بهینه‌سازی و صرفه جویی اقتصادی و حذف هزینه‌های خرید، حمل، ساخت، انبارداری و انتقال بلوک و یا تیرچه در طبقات ساختمان می‌گردد. همچنین یکی از خطرات کاربرد بلوک‌های سیمانی در سقف‌های تیرچه بلوک خرد شدن این بلوک‌ها در حین زلزله و سقوط آنها می‌باشد. این در حالی می‌باشد که در سقف های وافل با حذف کاربرد انواع بلوک خطر سقوط در حین زلزله نیز مرتفع گردیده است.

مزیت سقف وافل

در سقف های تیرچه بلوک و در حین بتن ریزی آب بتن سریعا توسط بلوک ها جذب شده و قبل از اینکه اکیب بتن ریز فرصت صاف کردن و ویبره نمودن آن را بیایند سفت شده و کارایی خود را از دست می دهد، در نتیجه بتن تیرچه اغلب کرمو می شود ولی از آنجایی که این عیب بزرگ مشهود نمی باشد متاسفانه نادیده گرفته شده و فقط در هنگام زلزله اثر خود را آشکار میکند.

سقف تیرچه بلوک

حذف پتانسیل آتش سوزی و سازگار با محیط زیست

استفاده از بلوک های پلی‌استایرن در سقف های تیرچه بلوک به عنوان یک ماده اشتعال‌زا با قابلیت تولید گاز سمی موجب بروز فجایع متعددی در حوادث آتش سوزی شده است. این بلوک‌ها می‌توانند موجب پراکنده شدن و گسترش سریع حریق در ساختمان شده و خسارت جبران‌ناپذیر جانی و مالی را به بهره‌برداران وارد نماید. این در حالی است که در ساختمان‌های با سقف وافل از قالب های وافل غیرماندگار جهت شکل‌گیری تیرچه‌ها استفاده می‌شود و در نتیجه سقف‌های وافل فاقد مواد قابل اشتعال می‌باشد. همچنین از آنجا که قالب‌های وافل از مواد پلیمری قابل بازیافت ساخته می‌شوند این تکنولوژی به طور کامل با محیط زیست سازگار می باشد.

سقف تیرچه بلوک

 نظارت کامل بر میلگرد و بتن مصرفی و حصول کیفیت مورد انتظار

در سقف های وافل تیرچههای بتنی بصورت درجا آرماتوربندی و بتن‌ریزی می‌شوند از این رو تمام مراحل آماده‌سازی سقف در محل اجرا صورت می‌گیرد و از این رو امکان نظارت کامل و حصول اطمینان از تطابق کامل اجرای سقف وافل با نقشه‌های سازه امکان‌پذیر می‌باشد. این در حالی می‌باشد که تیرچه‌های مورد استفاده در سقف‌های تیرچه بلوک عمدتا در کارگاه های غیر مجاز تولید و از کیفیت بسیار پایینی در میلگرد و بتن مصرفی برخوردار می‌باشند. همچنین در موارد متعددی میلگرد های مصرفی در تیرچه در ناحیه پاشنه (که قابل رویت پس از ساخت تیرچه نمی باشد) کمتر از مقدار مورد نیاز کارگذاشته می‌شود. همچنین در موارد بسیار پوشش مورد نیاز برای آرماتور پاشنه در تیرچه ها مطابق ضوابط آیین نامه رعایت نشده که این موارد موجب عدم دست یابی به رفتار مورد انتظار سقف می‌شود. شواهد بسیاری از تخریب تیرچه ها در حین حمل ونقل و ناشی از وزن خود به محل کاربرد نیز وجود دارد.

سقف تیرچه بلوک

از دیگر معایب کاربرد بلوک‌های پلی استایرن خرد شدن و شکستن این بلوک ها در حین کاربرد و پر شدن تیرچه ها از قطعات یونولیت می‌باشد که منجر به کرمو و پوک شدن تیرچه ها پس از بتن ریزی می‌گردد. اما در سقف های وافل فاصله بین تیرچه عاری از هرگونه مواد زائد میباشد و این روش اجرا، سقفی یکپارچه و قابل اطمینان را نتیجه می‌دهد.

مزیت سقف وافل نسبت به تیرچه بلوک

 تشکیل نشدن درز سرد

یکی دیگر از مزایای سقف های وافل نسبت به سقف های تیرچه بلوک یکپارچکی تیرچه ها و عدم تشکیل درز سرد می‌باشد. در سقف های تیرچه بلوک به علت کاربرد تیرچه های پیش ساخته درز سردی مابین بتن پاشنه و بتن سقف ایجاد می گردد و موجب ضعف و کاهش پایداری و مقاومت سقف می گردد اما در سقف های وافل کل بتن ریزی سقف در یک مرحله صورت می گیرد که موجب ایجاد یکپارچگی کامل و دست یابی کامل به رفتار مورد انتظار می گردد.

نتیجه گیری:
با توجه به جمیع موارد ذکر شده در فوق می‌توان نتیجه گرفت سقف وافل بهترین جایگزین برای سقف‌های تیرچه بلوک می‌باشد و کاربرد سقف های وافل موجب افزایش چشمگیر کیفیت ساخت سازه‌ها و موجب جلوگیری از هدر رفت سرمایه های کشور عزیزمان ایران می‌گردد.

از دیگر مقالات بنیتک:

تاریخچه سقف وافل

مزایای سیستم سقف وافل

پیمانکار سقف وافل