قالب وافل مشکی بنیتک


بنیـتک تولیدکننده قالب های سقف وافل

شرکت بنیـتک طراح و مجری تخصصی سقف های وافل موفق به ثبت، توسعه و تولید قالب های سقفی وافل شده است. تناسب بندی و بهینه سازی ابعادی این قالب های وافل با رویکرد فنی و اجرایی صورت پذیرفته است تا قالب های وافل تولید شده در عین انطباق با شرایط فنی و اجرایی کشور کاملا بهینه باشد و از دوام و مقاومت بیشتری نیز برخوردار باشد.

قالب وافل مشکیقالب وافل مشکی

مزایای قالب وافل بنیتک :
✅بهینه بودن هندسه قالب ها که موجب بهینه سازی در مصرف مصالح مصرفی در اسکلت می گردد.
✅ابعاد مناسب قالب ها از جهت حمل، کاربرد و انبار داری. 
✅مقاومت بالا و بهتر قالب های وافل بنیتک در برابر بارگذاری، ضربه و سقوط.
✅دارا بودن اسپیسر به روی خود قالب ها که موجب افزایش سرعت، دقت و نظم در اجرا می گردد.

قالب های وافل بنیـتک در ارتفاع های مختلف و در دو نوع کلی دارای اسپیسر و بدون اسپیسر تولید می شوند. دارا بودن اسپیسر بروی قالب ها منجر به ساده و سریع تر شدن فرآیند اجرا و عدم نیاز به تهیه اسپیسر جداگانه برای اجرای سقف وافل می گردد.