تاریخچه سقف یوبوت


روش استفاده از بلوک های توخالی پایدار برای سقف های معلق معلق در ابتدا توسط یورگن برونگ در سال 1995 به نام "سقف های بتنی دو طرفه" پیشنهاد شده است. Jorgen Bruning بلوک های توخالی بیضی شکل و کروی را معرفی کرد.

موفقیت یورگن برونگ در به دست آوردن تکنولوژی بشقابهای توخالی باعث شده است که مخترعان دیگر شکل و هندسه شکل دائمی را از شکل کروی و بیضی به فرم دیگر برای رسیدن به بیشتر تبدیل کنند. آنها به سقف های ارزان تر و تکامل شکل های مدولار که در RC های توخالی استفاده می شد رفتند. در سال 2001، روبرتو گراند یک اختراع تحت عنوان "قالب های پیش ساخته مدولار مورد استفاده در ساخت و ساز ساختمان" را تولید کرد. اهداف دیگر رابرت گراند، از جمله کاهش مصرف مواد در مقایسه با استفاده از بلوک های بیضی و کروی، با معرفی قالب های قالب علاوه بر دستیابی به اهداف اختراع Jorgen Bruning معرفی شده است.

در سال 2003، روبرتو گراند یک فرم جدید را به شکل یک مکعب مستطیلی در اختراع جدید خود، "قالب برای پشت بام" معرفی کرد و شرح داد. وی همچنین ادعا کرد که بلوک های جدیدتر هزینه های تولید را به دلیل تولید یک مرحله از قالب و عدم نیاز به مونتاژ ثانویه کاهش می دهد. در جریان تکامل بلوک های توخالی پایدار، در سال 2004، آنتونیو فرانسیسکو اختراع جدیدی به نام "قالب های دوام که برای ساخت بتن های بتنی استفاده می شود" نوشت. قالب های ارائه شده در مکعب های مستطیلی به طور کامل بسته بندی شده و استفاده از پلاستیک بازیافت شده برای تولید به عنوان یک راه حل برای مسئله زیست محیطی دفع زباله های پلاستیکی ذکر شده است.

در سال 2013، سونگ چنگ لی، "بلوک بلوک توخالی دونات شکل دوطرفه" را اختراع کرد و آن را با هدف بهبود عملکرد و یکنواختی سقف های بالا و پایین و قرار دادن پایدار بلوک های بلوک ارائه شده توسط او ساخت. منحنی در وسط گوشه و سوراخ است. او این الگوها را با یک کاف و یک قفسه نگهداری ارائه کرد تا مانع شکستن الگوها شود. به عنوان تکامل بلوک های مورد استفاده برای ساخت سقف های بتنی باریک روشن است، اهداف اصلی این اختراعات، دستیابی به سقف ارزان تر با عملکرد بهتر از قبل، با تغییر هندسه و ظاهر بلوک ها به عنوان کاهش هزینه های تولید است. در شکل های کروی، بیضوی و اهدایی، اشکال بلوک به عنوان تنها راهبرد برای جلوگیری از مسدود کردن و لغزش یکدیگر به علت بی ثباتی ذاتی (به علت شکل هندسی قفسه) استفاده می شود. مزیت گرفتن یک سقف ارزان قیمت، ظاهر یک بلوک توخالی مستطیل شکل است. مزایای دیگر بلوک های مستطیلی مکعبی ثبات ذاتی است و نیازی به نگهداری قفس برای جلوگیری از لغزش وجود ندارد.