اطلاعات فنی


 1. Download
  fg
  Download
  اطلاعات فنی شماره 2
  Download
  طراحی سیستم سقف دال وافل (Waffle Slab) و دال توپر (Solid Slab) در یک ساختمان 14 طبقه بتنی
  • تعداد کل:3
   صفحه:1 از 1