گزارش تصویری از غرفه شرکت بنیتک در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شهر مقدس مشهد


بیست و دومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان شهر مقدس مشهد با حضور شرکت بنیتک واقع در محل نمایشگاه های بین المللی شهر مشهد از تاریخ 4  الی 7 تیر ماه 1398 برگزار که با استقبال شرکت کنندگان، مهندسین، اساتید دانشگاه و دانشجویان محترم همراه گردید.

شرکت بنیتک طراح، مجری و مالک سقف وافل بنیتک مراتب تشکر خود را از مدیریت گروه مهندسین مشاور پارسا، جناب آقای مهندس پیرایش نماینده انحصاری شرکت بنیتک در استان خراسان رضوی به جهت حضور در این نمایشگاه ابراز می دارد.

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شهر مقدس مشهد

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شهر مقدس مشهد

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شهر مقدس مشهد

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شهر مقدس مشهد