گزارش تصویری از غرفه شرکت بنیتک در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان استان قزوین


دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان استان قزوین با حضور شرکت بنیتک واقع در محل نمایشگاه های بین المللی استان قزوین از تاریخ 30 بهمن ماه الی 3 اسفند ماه 1397 برگزار که با استقبال شرکت کنندگان، مهندسین، اساتید دانشگاه و دانشجویان محترم همراه گردید.

همچنین در این نمایشگاه از قالب های جدید سقف وافل بنیتک رونمایی گردید.

شرکت بنیتک طراح، مجری و مالک سقف وافل بنیتک مراتب تشکر خود را از مسئولین برگزاری نمایشگاه، بازدیدکنندگان محترم و نماینده ی محترم شرکت در استان قزوین جناب آقای مهندس هاشم بیگی ابراز می دارد.

 

نمایشگاه قزوین

نمایشگاه قزوین

نمایشگاه قزوین

نمایشگاه قزوین

نمایشگاه قزوین

نمایشگاه قزوین