پاسداران میدان هرویاستان: تهران

متراژ کل: 5000 مترمربع

کاربری: ساختمان مسکونی

بلندترین دهانه: 12 متر