شریعتیاستان: تهران

متراژ کل: 1600 مترمربع

کاربری: ساختمان مسکونی

بلندترین دهانه: 10 متر