پردیس فاز3استان: تهران

شهر:پردیس

متراژ:600 مترمربع

کاربری: مسکونی

بلندترین دهانه: 11 متر