استان یزد1استان : یزد

متراژ:1000 مترمربع

کاربری : ساختمان مسکونی

بزرگترین دهانه: 11 متر