پردیس فاز 1استان: تهران

شهر: پردیس

متراژ کل: 500 مترمربع

کاربری: ساختمان مسکونی

بلندترین دهانه: 10 متر