زرتشتاستان: تهران

متراژ کل:2100 مترمربع

کاربری: مسکونی

بلندترین دهانه:12 متر