بهاراستان: تهران

متراژ کل:1700 مترمربع

کاربری: مسکونی

بلندترین دهانه:8 متر