استان کردستان2استان: کردستان

متراژ کل: 1200 مترمربع

کاربری: مسجد

بلندترین دهانه: 9*9 متر