استان کردستان3استان: کردستان

متراژ کل: 2500 مترمربع

کاربری: کارخانه داروسازی

بلندترین دهانه: 12*10 متر