استان کردستان4استان: کردستان

متراژ کل: 1100 مترمربع

کاربری:مسکونی

بلندترین دهانه:  10 متر