استان قزوین1استان: قزوین

متراژ کل: 5000 مترمربع

کاربری: تجاری اداری

بلندترین دهانه: 13 متر