قنات کوثراستان: تهران

متراژ کل: 1360 مترمربع

کاربری: ساختمان مسکونی

بلندترین دهانه: 10 متر