پردیس میدان عدالتاستان: تهران

شهر: پردیس

متراژ: 1100 مترمربع

کاربری: تجاری

بلندترین دهانه: 15 متر