تهران - پاسداراناستان: تهران

متراژ کل:30000 مترمربع

کاربری: برج مسکونی پاناروما

بلندترین دهانه:12.5 متر