استان قزوین2استان: قزوین

متراژ کل: 2500 مترمربع

کاربری: مسکونی

بلندترین دهانه: 12 متر