استان قزوین3استان: قزوین

متراژ کل: 1100 مترمربع

کاربری: مسکونی

بلندترین دهانه: 11 متر