استان قزوین4استان: قزوین

متراژ کل: 3200 مترمربع

کاربری: مسکونی

بلندترین دهانه: 12 متر