بنی هاشماستان: تهران

متراژ کل: 1400 مترمربع

کاربری: ساختمان مسکونی

بلندترین دهانه: 10 متر