شادماناستان: تهران

متراژ کل: 1900 مترمربع

کاربری: ساختمان اداری

بلندترین دهانه: 12 متر