تهران - بزرگراه فتحاستان: تهران

متراژ کل: 10000 مترمربع

کاربری: ساختمان تجاری- مجتمع تجاری بازار آسانسور ایران

بلندترین دهانه: 12 متر