تهران - سعادت آباداستان: تهران

کاربری: مسکونی

متراژ زیربنا: 6000 متر

دهانه: 10 متر