پروژه های استان تهران


 1. سقف وافل

  متراژ زیربنا: 1400 مترمربع

  کاربری: مسکونی

  تعداد طبقات: 8 طبقه

  بلندترین دهانه: 10 متر

  بنی هاشم

  سقف وافل

  متراژ زیربنا: 1600 مترمربع

  کاربری: مسکونی

  تعداد طبقات: 7 طبقه

  بلندترین دهانه: 10 متر

  شریعتی

  سقف وافل

  متراژ زیربنا: 2100 مترمربع

  کاربری: مسکونی

  تعداد طبقات: 8 طبقه

  بلندترین دهانه: 12 متر

  زرتشت

  سقف وافل

  متراژ زیربنا: 2160 مترمربع

  کاربری: مسکونی

  تعداد طبقات: 8 طبقه

  بلندترین دهانه: 12 متر

  دلاوران


  سقف وافل

  متراژ زیربنا: 1900 مترمربع

  کاربری: اداری

  تعداد طبقات: 8 طبقه

  بلندترین دهانه: 12 متر

  شادمان

  سقف وافل

  متراژ زیربنا: 1100 مترمربع

  کاربری: تجاری مسکونی

  تعداد طبقات: 6 طبقه

  بلندترین دهانه: 10 متر

  پرستار

  سقف وافل

  متراژ زیربنا: 1700 مترمربع

  کاربری: مسکونی

  تعداد طبقات: 7 طبقه

  بلندترین دهانه: 8 متر

  بهار

  سقف وافل

  متراژ زیربنا: 1100 مترمربع

  کاربری: تجاری

  تعداد طبقات: 2 طبقه

  بلندترین دهانه: 15 متر

  پردیس میدان عدالت


  سقف وافل

  متراژ زیربنا: 10000 مترمربع

  کاربری: تجاری

  تعداد طبقات: 6 طبقه

  بلندترین دهانه: 12 متر

  تهران - بزرگراه فتح

  سقف وافل

  متراژ زیربنا: 600 مترمربع

  کاربری: مسکونی

  تعداد طبقات: 4 طبقه

  بلندترین دهانه: 11 متر

  پردیس فاز3

  سقف وافل

  متراژ زیربنا: 1500 مترمربع

  کاربری: مسکونی

  تعداد طبقات: 7 طبقه

  بلندترین دهانه: 12 متر

  تهرانپارس

  سقف وافل

  متراژ زیربنا: 2500 مترمربع

  کاربری: تجاری

  تعداد طبقات: 7 طبقه

  بلندترین دهانه: 10 متر

  لواسان رودک


  سقف وافل

  متراژ زیربنا: 5000 مترمربع

  کاربری: مسکونی

  تعداد طبقات: 10 طبقه

  بلندترین دهانه: 12 متر

  پاسداران میدان هروی

  سقف وافل

  متراژ زیربنا: 500 مترمربع

  کاربری: مسکونی

  تعداد طبقات: 3 طبقه

  بلندترین دهانه: 10 متر

  پردیس فاز 1

  سقف وافل

  متراژ زیربنا: 1360 مترمربع

  کاربری: مسکونی

  تعداد طبقات: 7 طبقه

  بلندترین دهانه: 10 متر

  قنات کوثر

  سقف وافل

  متراژ زیربنا: 1400 مترمربع

  کاربری: مسکونی

  تعداد طبقات: 7 طبقه

  بلندترین دهانه: 10 متر

  ستاری

  • تعداد کل:74
   صفحه:1 از 5