اجرای سازه


این شرکت آماده ارائه خدمات اجرای سازه با بالاترین کیفیت می باشد.

 شرکت بنیـتک با سابقه مدیریت موفق در پروژه های متعدد ساختمانی و در اختیار داشتن تجهیزات و ابزار کافی و تخصصی اجرای سقف های دال مجوف وافل و یوبوت آماده ارائه خدمات اجرای سازه به کارفرمایان می باشد.